EUROSHORTS 2015

 

2015 SUBMIT YOUR FILM |

ZGŁOŚ FILM DO EDYCJI 2015

Gdańsk  - Warszawa - Katowice

23-29.11.2015

 

KONKURS NA SPOT PROMOCYJNY | PROMO SPOT CONTEST

NAGRODA | AWARD 1000 zł + 3 vouchery po 100$

 

Zmontuj spot promocyjny festiwalu Euroshorts 2015  używając  bezpłatnych materiałów wideo i audio dostępnych online w serwisie Pond 5 .

Czas emisji:  30 sekund, format: mp4 HD .

Termin nadsyłania prac: 10 września 2015.

info@euroshorts.pl

 

Create a promo spot of the Euroshorts 2015 using public domain footage

from the Pond 5 platform.

Running time of the spot: 30 seconds, format: mp4 HD, Deadline: September 10,2015