EUROSHORTS 2015 KONKURS NA PLAKAT / POSTER CONTEST

Fundator nagrody i druku / Sponsor of the Award and Printing

Pond 5 - Platforma Twórczości Pełna

Partner: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

WYNIKI KONKURSU

 

Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie plakatu 24 edycji festiwalu filmowego Euroshorts.

Zgłoszono 257 prac, z Polski, Ukrainy, Serbii

i Niemiec.

 

Jury w składzie:

Przemek Młyńczyk – reżyser, dyrektor Euroshorts

Wojciech Kozłowski – krytyk sztuki, dyrektor Galerii BWA w Zielonej Górze

Hanna Wróblewska – krytyk sztuki, dyrektor Galerii Zachęta w Warszawie,

oraz graficy projektanci związani ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej:

Jerzy Skakun / studio Homework

Marcin Nowicki / Noviki studio

Justyna Kosińska / Temperówka Studio

Emilka Bojańczyk / Podpunkt

 

postanowiło przyznać nagrodę w wysokości 1000 zł, ufundowaną przez platformę Pond 5, za projekt "Piorun", którego autorką jest Barbara Janczak.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim twórcom za udział

w konkursie. Z niektórymi z autorów festiwal będzie się kontaktował w sprawie użycia ich prac w ramach kolejnych edycji.

Zapraszamy na festiwal Euroshorts 2015 do Gdańska, Warszawy i Katowic w dniach 23-29 listopada 2015.

 

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej STGU

a sponsorem nagrody i druku plakatu: Pond 5 - Platforma Twórczości Pełna

CONTEST RESULTS

 

The subject of the contest was to design a poster for the Euroshorts 24 Film Festival.

257 works were submitted, from Poland, Ukraine, Serbia and Germany.

 

Jury:

Przemek Młyńczyk – film director, director of Euroshorts

Wojciech Kozłowski – critic of art, director of the BWA Gallery of Art in Zielona Góra

Hanna Wróblewska – critic of art, director of the Zachęta Gallery in Warsaw,

and the designers representing the Association of Applied Graphic Designers STGU

Jerzy Skakun / Homework Studio

Marcin Nowicki / Noviki Studio

Justyna Kosińska / Temperówka Studio

Emilka Bojańczyk / Podpunkt

 

has decided to give the award of 1000 PLN offered by the Pond 5 Platform to the "Lightning" designed by Barbara Janczak.

 

We are very grateful to all of the participants. We'll be in touch with some of the designers regarding using their work in following editions of the event. Don't miss the Euroshorts 2015 Festival in Gdańsk, Warszawa and Katowice between 23-29 of November  2015.

 

Partner of the Contest: Association of Applied Graphic Designers STGU

Sponsor of the Award and printing of the poster: Pond 5 - Marketplace for Creativity.

NAGRODZONY PLAKAT         THE WINNING POSTER

Barbara Janczak żyje

i projektuje w Krakowie. Jeśli ktoś ją z czymś kojarzy to pewnie

z KIOOSKiem (Targi Publikacji Niezależnych

w Krakowie. Lubi kolory

i zaskakujące relacje między symbolami. Typografia to jej konik.

 

 

Barbara Janczak lives and works in Cracow. She is known as the organizer of  KIOOSK Independent Publications Fair in Cracow. She likes colors and unusual relations between symbols. Typography is her hobby.

Fundator nagrody i druku / Sponsor of the Award and Printing

Pond 5 - Platforma Twórczości Pełna

Partner: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Fundacja Młodego Kina i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej STGU ogłaszają konkurs na plakat festiwalu Euroshorts 2015.

 

 

REGULAMIN

 

W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy / projektanci graficzni oraz studenci ASP lub innych szkół plastycznych, z Polski i innych krajów.

 

Euroshorts jest międzynarodowym festiwalem filmów krótkometrażowych. Istnieje od 24 lat (pierwsza edycja 1992). Rozpoczyna się w Gdańsku, w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” a potem dociera do galerii i domów kultury w 15 innych miastach. Nie ma wysokiego budżetu ale ma wielu widzów, unikalną atmosferę i niezależność. Na równych prawach prezentuje i wyróżnia filmy fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne i reklamowe. Promuje i wspiera młodych filmowców. Głównym zadaniem plakatu ma być intensywna promocja imprezy oraz idei kina niezależnego, autorskiego (nie chodzi o kino amatorskie).

 

Na projekty czekamy do 1 lipca 2015.

 

Autor zwycięskiego projektu otrzyma 1000 zł, będzie promowany w ramach premiery i replik festiwalu a projekt będzie publikowany w dużych nakładach w całej Polsce. Jeśli Jury uzna, że przyznaje wyłącznie dwa wyróżnienia – będą one miały wartość po 500 zł.

 

W jury zasiądą związani z Fundacją filmowcy oraz krytycy sztuki:

Przemek Młyńczyk – reżyser, dyrektor Euroshorts

Wojciech Kozłowski – krytyk sztuki, dyrektor Galerii BWA w Zielonej Górze

Hanna Wróblewska – krytyk sztuki, dyrektor Galerii Zachęta w Warszawie,

oraz graficy projektanci związani ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej:

Jerzy Skakun / studio Homework

Marcin Nowicki / Noviki studio

Justyna Kosińska / Temperówka Studio

Emilka Bojańczyk / Podpunkt

 

Projekty przysyłajcie w formie zwykłych plików .jpg w formacie minimum A4, wraz z krótką notatką o autorze oraz swoimi danymi na adres: info@euroshorts.pl.

Autora nagrodzonej pracy poprosimy o dostarczenie projektu w postaci gotowej do druku. W ostatecznej postaci plakat powinien mieć format B1, CMYK lub dwa kolory pantone. O przekazanie praw autorskich poprosimy wyłącznie zwycięzcę (-ców).

 

Kontakt: Fundacja Młodego Kina, 0-507 014 857.

Więcej informacji o festiwalu: www.euroshorts.pl

 

Partner konkursu:  Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Young Cinema Foundation and the Association of Applied Graphic Designers STGU announce the Call for Entries in the Euroshorts 2015 Festival Poster Contest.

 

 

REGULATIONS

 

Graphic designers and art school students from Poland and other countries can submit their work.

 

Euroshorts is the international short film festival. It was created 24 years ago (first edition was in 1992). The Festival starts in Gdansk at the "Laznia" Centre for Contemporary Art and then it reaches the art galleries and cultural centres in 15 more cities of Poland. The Festival does not have a high budget, but it has a large audience, unique atmosphere and it is totally independent. The presentations of fiction, documentary, animation, experimental films and creative commercials serve the basic aim - to promote and support young filmakers. The main role of the poster would be to promote the event and the idea of the independent cinema, cinema d'auteur (not meaning amateur cinema).

 

Deadline for entries is July 1st, 2015.

 

The award for the winning poster will be 1000 Polish Zlotys. The winner's work will be also presented during the premiere and other festival screenings. His poster will be published and exposed in many cities of Poland. If the Jury would decide to give only 2 special mentions, they will be 500 Polish Zlotys each.

 

The Jury will consist of the filmmakers and critics of art:

 

Przemek Młyńczyk – film director, director of Euroshorts

Wojciech Kozłowski – critic of art, director of the BWA Gallery of Art in Zielona Góra

Hanna Wróblewska – critic of art, director of the Zachęta Gallery in Warsaw,

and the designers representing the Association of Applied Graphic Designers STGU

Jerzy Skakun / Homework Studio

Marcin Nowicki / Noviki Studio

Justyna Kosińska / Temperówka Studio

Emilka Bojańczyk / Podpunkt

 

Send your designs in the form of .jpeg files in A4 size format minimum, along with the short note about the author, to the following address: info@euroshorts.pl. The designer whose work would get an award will be asked to prepare the poster for the offset printing in B1 format, in CMYK or two Pantone colors. Only the winner(-s) would be asked to grant the rights for publication to the festival.

 

Contact: Young Cinema Foundation, +48 507 014 857. More information about Euroshorts: www.euroshorts.pl

 

Partner of the Contest: Association of Applied Graphic Designers STGU