Grand Prix

3000 PLN

ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska | The Mayor of The City of Gdańsk Award

 

 

Nagrody   Awards

Jurorzy   Jury

 

Amanullah Amirzai

Afganistan

reżyser, aktor, dziennikarz.

Absolwent FAMU w Pradze

film director, actor, journalist.

Graduate of FAMU in Prague

 

 

 

Anna Misiek

Polska

specjalistka od marketingu filmu,

organizatorka festiwali filmowych

film marketing specialist

organizer of film festivals

 

 

 

Przemek Młyńczyk

Polska

reżyser, dyrektor artystyczny festiwalu Euroshorts,

film director

artistic director of the Euroshorts Festival

 

 

 

Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego

The Marshal of the Pomorskie Voivodship Awards

 

4 x 750 PLN 

za najlepszy film fabularny, animowany, eksperymentalny i dokumentalny | Best Fiction, Animation, Experimental, Documentary

 

 

 

Nagrody ufundowane przez

Polski Instytut Sztuki Filmowej

The Polish Film Institute Awards

 

4 x 750 PLN 

za najlepszy film fabularny, animowany, eksperymentalny i dokumentalny | Best Fiction, Animation, Experimental, Documentary

 

 

 

Nagrody ufundowane przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

The Polish Ministry of Culture and National Heritage Awards

 

4 x 750 PLN 

za najlepszy film fabularny, animowany, eksperymentalny i dokumentalny | Best Fiction, Animation, Experimental, Documentary

 

 

 

Diana Zamojska

Polska

aktorka, absolwentka

Akademii Teatralnej w Warszawie

występowała w filmach Andrzeja Barańskiego,

Jerzego Skolimowskego i Filipa Bajona

actress, graduate of the Theatrical Academy i

n Warsaw, she worked with directors:

Andrzej Barański, Jerzy Skolimowski,

Filip Bajon

 

 

Czym jest dla Ciebie film krótkometrażowy?

What does a short film form mean to you?

Wysyłamy | Submitting...

Coś nie tak. An error occured.

Udało się! Form received.

© 1992-2016 Fundacja Młodego Kina | Young Cinema Foundation

 The Euroshorts name is owned by the Young Cinema Foundation and is protected under the Copyright Law of the Republic of Poland

Patronat Honorowy | Honorary Patronage 

Euroshorts 2016 Młodzi filmowcy | Young Filmmakers

European Film Festival | Europejski Festiwal Filmowy,

Gdańsk - Warszawa - Katowice - Zielona Góra, Poland,

28.11 - 11.12.2016

Biuro w Warszawie | Office in Warsaw:

tel. + 48507014857, info@euroshorts.pl

Miejsca projekcji | Screening Premises

Współfinansowanie | Supported by

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Darczyńcy: Paweł Ngo, Polska, Philip Gostelow, Festival Formula

Partnerski projekt Krótkie filmy na Marszałkowskiej współfinansuje Miasto st. Warszawa

Partnerzy | Partners

Patronat Medialny | Media Partners

 

Strona zaprojektowana z użyciem oprogramowania zakupionego dzięki dotacji firmy Adobe. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie: Zakup sprzętu na potrzeby działalności statutowej Fundacji Młodego Kina