simple site maker

Euroshorts 2020

29 Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Młodzi Filmowcy
Gdańsk, 30.11 - 6.12.2020
Warszawa - Katowice - Zielona Góra

Odkrywamy talenty

Festiwal Fundacji Młodego Kina, nazwany później festiwalem Euroshorts,
powstał w Warszawie w 1992 roku,  a międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych - 7 lat później. Naszym celem jest promowanie
i wspieranie młodych artystów. 
Dotąd pokazaliśmy ponad 1000 filmów młodych filmowców
i wyróżniliśmy najlepsze z nich. Odwiedziliśmy z projekcjami  i warsztatami
prawie 100 polskich miast. Stworzyliśmy wiele szans kontaktu twórców
z widzami. 
Wielu z uczestników naszych konkursów osiągnęło znaczące sukcesy artystyczne.
Od 2011 roku premiera festiwalu odbywa się w Gdańsku.
Zapraszamy do wspólnej przygody filmowej.

Przyjaciele festiwalu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury